ที่มาของคำว่าขนมไทย

ขนมไทย เป็นขนมที่ทำขึ้นและรับประทานในราชอาณาจักรไทย ประเทศไทยมีวัฒนธรรมประจำชาติที่เป็นเอกลักษณ์ มีความละเอียดอ่อนประณีตในการคัดสรรวัตถุดิบ วิธีการปรุง อย่างพิถีพิถัน รสชาติอร่อย หอมหวาน สีสันสวยงาม น่ารับประทาน ตลอดจนขั้นตอนการรับประทานขนมชั้นเลิศแต่ละชนิดซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะของขนมนั้นด้วย

สำหรับ “ขนม” พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นจรัสพรเพวันทรงสันนิษฐานว่า “ชื่อ” เป็นคำผิดของ “ข้าวหนม” เพราะ “ชื่อ” แปลว่าหวาน แต่ความหมายของคำว่าขนอมไม่ปรากฏในพจนานุกรมไทย เอาเป็นว่าทางเหนือเขาเรียกขนมหนม แต่ความหมายคำว่าหม่ำตามคำท้องถิ่นทางเหนือก็ไม่พบในพจนานุกรมเช่นกัน คำหนม แปลว่า ข้าว หวานอายุสั้น เดี๋ยวจะเป็นขนม ปัจจุบันเขียนว่า ข้าว)